x

24h-Notruf

+49 (0)171 1473009

Datenschutz

Kërkesë për vlerësim dëmi ose për një identifikim rrjedhjeje uji

Keni dëme në ndërtesën apo apartamentin tuaj, dëshironi që dëmi të regjistrohet dhe ky raport i dëmeve t’i dërgohet p.sh. kompanisë tuaj të sigurimit ose personit që e ka shkaktuar dëmin, ose kompania juaj e sigurimeve ju ka kërkuar të raportoni dëmin, ose keni identifikuar një rrjedhje uji, atëherë jeni në vendin e duhur.

Atëherë ju lutemi plotësoni këtë formular me sa më shumë informacion që të jetë e mundur. Nëse keni ndonjë pyetje, thjesht telefononi në numrin +49 (0) 7731 912500 ose na shkruani një email në adresën info@pingitore.de.

  • Të dhënat tuaja


  • A keni sigurim?

  • Vendndodhja e dëmtimit / Këtu është dëmi:

   Ky është lloji i dëmit:

  • Më shumë detaje rreth ndërtesës/shtëpisë:

   Përshkrimi i dëmit / Kështu duket:

  • Raporti i dëmtimit dhe faturimi duhet t'i dërgohen:

   Këtu unë po bëj kërkesën për identifikimin e rrjedhjes. Kompania Pingitore rezervon të drejtën të refuzojë kërkesën nëse dispozita është e paarsyeshme. Për më tepër, zbatohen termat dhe kushtet tona.
   Këtu unë po bëj kërkesën për vlerësimin e dëmit. Kompania Pingitore rezervon të drejtën të refuzojë kërkesën nëse dispozita është e paarsyeshme. Për më tepër, zbatohen termat dhe kushtet tona.
   Unë konfirmoj që të dhënat që kam dhënë në këtë formular, mund të ruhen. Unë mund të revokoj këtë konfirmim me shkrim në çdo kohë.
   Ne do t’ju bëjmë gjithashtu një ofertë për të riparuar dëmin që ka ndodhur dhe do të ishim të lumtur nëse do të merrnim një porosi për riparimin e dëmit.
   Anti-Spam